Konference par slimnīcā iegūto infekciju un antibiotiku patēriņa aktualitātēm Latvijā

16. Novembris

17.novembrī, Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā notika konference „Slimnīcā iegūto infekciju un antibiotiku patēriņa aktualitātes Latvijā".

Konferences laikā infekciju kontroles un mikrobioloģijas speciālisti informēja par antibiotiku lietošanas īpatnībām Latvijas slimnīcās, aktualitātēm infekciju ārstēšanā, kā arī iepazīstinās ar starpslimnīcu projekta laikā apkopotajiem rezultātiem un pieredzi.

Konference tika organizēta projekta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Koordinētas mikrobioloģijas laboratoriju un infekciju kontroles personāla darbības algoritma ieviešana multirezistento nozokomiālo patogēnu ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās" ietvaros.

Projekta mērķis ir samazināt nozokomiālo infekciju radīto saslimstību un mirstību reģionālajās daudzprofilu slimnīcās, ierobežojot multirezistento mikroorganismu izplatību, uzlabojot sadarbību starp laboratorijām un infekciju kontroles personālu un ieviešot vienotus uzraudzības protokolus.

Projektā sadarbojās Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca.

Projekts tika uzsākts 2008. gada oktobrī un tā budžets ir 383 570 eiro, no kuriem 85% jeb 326 035 eiro finansē Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments savukārt pārējā daļa

Šajā laikā visā Eiropā antibiotiku patēriņa tēmai tika pievērsta pastiprināta uzmanība, jo 18.novembris ir Eiropas Antibiotiku diena.

Par Eiropas Antibiotiku dienu

Eiropas Antibiotiku diena (European Antibiotic Awareness Day) ir Eiropas Komisijas Veselības iniciatīva, lai aktualizētu mikroorganismu antibiotiku rezistences problēmu un veicinātu pareizu antibiotiku lietošanu. Eiropas Antibiotiku dienas laikā īpaši tiks uzsvērta nepareizas antibiotiku lietošanas novēršana. Ar nepareizu antibiotiku lietošana saprot antibiotiku lietošanu vīrusu infekcijas gadījumā, neadekvātas devas lietošanu, lietošanas pārtraukšanu pirms kursa beigām, kā arī vecu uzkrājumu lietošana bez ārsta konsultācijas.

Galvenās Eiropas Antibiotiku dienas informatīvās pamattēzes:

-         Ar antibiotikām neārstē nedz iesnas, nedz gripu.

-         Antibiotikas nesamazina vīrusu pārnešanas risku no viena cilvēku uz otru.

-         Antibiotikas darbojas tikai uz baktērijām.

-         Nepamatota antibiotiku lietošana var kaitēt un pat apdraudēt cilvēka dzīvību, jo antibiotikas nereti izraisa nopietnas blakusparādības.

-         Antibiotiku lietošana var izraisīt baktērijās rezistenci, kas nozīmē, ka antibiotikas vairs nav lietojamas slimības ārstēšanai.

-         Rezistentas baktērijas var pāriet no viena cilvēka uz otru.

-         Vienmēr jākonsultējas ar ārstu par antibiotiku lietošanu.

-         Nedrīkst veikt antibiotiku uzkrājumus, to pārpalikumi jānogādā atpakaļ aptiekās, jo citādi tie apdraud apkārtējo vidi.

norway_grants.jpg