Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta kontakti

Garīgā aprūpe

Tālruņi: 67069645, 29714515

Garīgās aprūpes kabinets atrodas 15. korpusa vestibilā, ieeja caur kapelu

 (teritorijas plāns)

Kapelāni:

Līga Malāne, liga.malane@stradini.lv
Gita Ozola, gita.ozola@stradini.lv
Dana Kalniņa-Zaķe, dana.kalnina.zake@stradini.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Darba dienās
8:30 -18:00

Sociālais darbs

Tālruņi: 67069487, 67069995, 29189273, 26481894

Sociālā darba kabineti atrodas 25. korpusa centrālajā koridorā

(teritorijas plāns)

Sociālie darbinieki:

Dina Cešeiko, dina.ceseiko@stradini.lv

Kaija Dārziņa, kaija.darzina@stradini.lv

Lauma Eglīte, lauma.eglite@stradini.lv

Atbalsta speciālists:

Inga Ņeļubina, inga.nelubina@stradini.lv

Līva Jankeviča (ilgstošā prombūtnē)

Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta vadītāja:

Dana Kalniņa-Zaķe, dana.kalnina.zake@stradini.lv

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Darba dienās
8:00 – 16:00