Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2019/92 Trombelastogrāfa piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PKUS 2019/70 Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/9 Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/91 Pozicionēšanas līdzekļu staru terapijai piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/60 Pozicionēšanas līdzekļu staru terapijai piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/83 Pacientu vitālo funkciju monitoru piederumu piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/80 Laparoskopiju elektrisko instrumentu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2019/86 Histeroskopijas piederumu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/88 Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/84 Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2019/87 Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/79 Magnētiskās rezonanses minitora vitālo funkciju novērošanai piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs