Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2019/29 FIAB un MicroPace ražoto medicīnas iekārtu servisa nodrošināšana Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2019/58 Pacientu ratu piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/61 Trombelastogrāfa piegāde Atklāts konkurss Pārtraukts
PSKUS 2019/64 Rindu vadības sistēmas izbūve Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/50 Dr. Langer medicīnas iekārtu tehniskās uzraudzības un servisa nodrošināšana Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2019/24 Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2019/53 Zobārstniecības ķirurģisko instrumentu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/49 KARME FILTRS ražotās ūdens sagatavošanas sistēmas tehniskās apkopes un servisa nodrošinājums sterilizācijas nodaļā Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2019/57 Telekomunikāciju pakalpojuma nodrošinājums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Pārtraukts
PSKUS 2019/51 Vienreizlietojamo medicīnisko preču piegāde II Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2019/22 Olympus ražoto iekārtu tehniskā apkope un servisa pakalpojums Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2019/55 LOR medicīniskās iekārtas NMC darba vietas aprīkošanai Atklāts konkurss Aktīvs