Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2020/141 Nestandarta mēbeļu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas pakalpojumu sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/138 Plaušu impedances iekārtas piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/133 Sanitāri higiēnisko priekšmetu dezinfekcijas iekārtu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/136 Dubultās plazmafarēzes iekārtas piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/143 Programmatūras izstrāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/82 Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/140 Informatīvo ekrānu iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/120 Programmatūras izstrāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Pārtraukts
PSKUS 2020/106 Dīzeļģenerātoru piegāde un uzstādīšana (tai skaitā projektēšanas darbi) Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/127 MIS avārijas centrāles uzturēšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/124 Optikas izbūves darbi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/104 Pacientu transportēšanas ratu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs