Cenrādis

Veids Kods Pakalpojums Cena (EUR)
Kopijas 410030 Ambulatorās kartes lapas puses kopijas izgatavošana 0,30
Kopijas 410026 Apliecinātas kopijas noformēšana no arhīva materiāliem 3,00
Izziņas noformēšana 410017 Arhīva izziņa par darba samaksu 10,00
Izziņas noformēšana 410019 Arhīva izziņa par darba samaksu Slimnīcas darbiniekiem 5,00
Izziņas noformēšana 410015 Arhīva izziņa par darba stāžu 10,00
Izziņas noformēšana 410016 Arhīva izziņa par darba stāžu Slimnīcas darbiniekiem 5,00
Izziņas noformēšana 410018 Arhīva izziņa par darba stāžu un darba samaksu 15,00
Izziņas noformēšana 410020 Arhīva izziņa par darba stāžu un darba samaksu Slimnīcas darbiniekiem 5,00
Kopijas 410003 Arhīva materiāla meklēšana 10 gadu intervālā (15 - 30 dienu laikā), ja neprecīzi iesniegti dati 6,00
Kopijas 410002 Arhīva materiāla meklēšana 5 gadu intervālā (15 - 30 dienu laikā), ja neprecīzi iesniegti dati 4,50
Kopijas 410031 Arhīva materiāla meklēšana no ambulatorajām kartēm 8,00
Kopijas 410004 Arhīva materiāla meklēšana vairāk par 10 gadu intervālā (15 - 30 dienu laikā), ja neprecīzi iesniegti dati 10,00
Atbilžu nosūtīšana 410011 Atbildes sniegšana elektroniski 0,60
Tulkošana 410013 Dokumenta (Slimības vēstures) tulkošana no latviešu valodas krieviski, ja ir pamatota prasība 6,00
Izziņas noformēšana 410001 Dokumentu apzināšana un atbildes(izziņas) sagatavošana no vienas slimības vēstures (7-15 dienu laikā,ja precīzi iesniegti dati) 5,00
Tulkošana 410012 Dokumentu tulkošana, ja slimības vēsturē ieraksts ir krievu valodā 4,00
Izraksts 410005 Izraksta sagatavošana no vienas slimības vēstures (7-15 dienu laikā, ja precīzi iesniegti dati par pacientu) 10,00
Izziņas noformēšana 410027 Izziņas nosūtīšana pa pastu ierakstītā sūtījumā Latvijā 2.00
Izziņas noformēšana 410028 Izziņas nosūtīšana pa pastu ierakstītā sūtījumā uz ES valstīm 3,00
Izziņas noformēšana 410029 Izziņas nosūtīšana pa pastu ierakstītā sūtījumā uz pārējām valstīm 5,00
Izziņas noformēšana 410006 Izziņas vai izraksta kopijas sagatavošana no vienas slimības vēstures (3 dienu laikā) iespējama tikai par pēdējiem diviem gadiem, ja precīzi iesniegti dati par pacientu 7,00
Kopijas 410022 Kopija (1 lpp) no arhīva materiāliem (līdz 10 gadiem atpakaļ) 0,30
Kopijas 410024 Kopija (1 lpp) no arhīva materiāliem (līdz 10 gadiem atpakaļ) Slimnīcas darbiniekiem 0,15
Kopijas 410023 Kopija (1 lpp) no arhīva materiāliem (vairāk par 10 gadiem atpakaļ) 1,50
Kopijas 410025 Kopija (1 lpp) no arhīva materiāliem (vairāk par 10 gadiem atpakaļ) Slimnīcas darbiniekiem 1,00
Kopijas 410014 Medicīnisko dokumentu apliecinātas kopijas noformēšana no arhīva materiāliem 3,00
Dokumentu uzglabāšana 410021 Neizņemto dokumentu glabāšana ilgāk par 2 gadiem un izsniegšana(algas nodokļu grāmatiņa, darba grāmatiņa, valsts valodas prasmes apliecība utml.) 5,00
Kopijas 410009 Slimības vēstures vienas lapas puses kopijas izgatavošana 0,30
Kopijas 410010 Slimības vēstures vienas lapas puses kopijas izgatavošana no grāmatā iesietām slimības vēsturēm (līdz 1992.g) 1,00
Izraksts 410008 Vienas kategorijas (piem.operācijas apraksts, Rtg apraksts vai Rtg grammas) materiālu meklēšana un apraksta sagatavošana 10,00
Izziņas noformēšana 410007 Vienas kategorijas (piem.operācijas apraksts, Rtg apraksts vai Rtg grammas) materiālu meklēšana un izziņas sagatavošana 5,50