Cenrādis

Veids Kods Pakalpojums Cena (EUR)
Ārstu konsīliji 010400 Ārsta konsultācija 25
Ārstu konsīliji 010359 Piemaksa par profesora piedalīšanos ārstu konsīlijā 50,00
Ārstu konsīliji 010402 Sertificēta ārsta konsultācija 40
Ārstu konsīliji 010360 Ārstu konsīlijs pēc pacienta pieprasījuma 150,00
Ārstu konsīliji 010404 Ārstniecības struktūrvienības vadītāja, klīniskā virsārsta vai dr.med. konsultācija 50
Ārstu konsīliji 010406 Profesora vai dr.med. konsultācija 75
Ārstu konsīliji 010600 Ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 15
Ārstu konsīliji 010601 Sertificētu ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 25
Ārstu konsīliji 010350 Ārstu konsīlija slēdziens 60,00
Ārstu konsīliji 030004 Arodslimību ārstu komisija 24,00
Ārstu konsīliji 010602 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa ārstniecības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārsta konsultācija 30
Ārstu konsīliji 010351 Ārstu algologu konsīlijs 65,00
Ārstu konsīliji 010361 Ekspertu konsilijs ar sertificētu ķirurgu 330
Ārstu konsīliji 010701 Māsas, vecmātes konsultācija 15
Ārstu konsīliji 010353 Neirologu specializētais konsīlijs 65,00
Ārstu konsīliji 010362 Ekspertu konsilijs ar klīnikas vadītāju vai virsārstu 440
Ārstu konsīliji 380001 Zobārsta profilaktiska apskate 6
Ārstu konsīliji 010355 Reimatologu konsīlijs ar centra vadītājas piedalīšanos 80,00
Ārstu konsīliji 010363 Ārstu komisijas atzinums un Izziņa aizgādnības nodibināšanai personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to 90
Ārstu konsīliji 010357 Ārstu konsīlijs: terapeits, torakālais ķirurgs, radiologs, bronhologs 65,00
Ārstu konsīliji 010364 Ārstu komisijas atzinums un Izziņa iesniegšanai Nākotnes pilnvarojumu reģistrā 90
Ārstu konsīliji 010358 Ārstu konsīlijs 100,00
Sejas, žokļu un plastiskā ķirurģija 010331 Piemaksa par darbu ar pacientu vispārējā narkozē 10,00
Sejas, žokļu un plastiskā ķirurģija 010332 Piemaksa par darbu nakts stundās (22.00-6.00) 15,00
Visas specialiātes 030001 Arodslimību ārsta konsultācija 25,00
Visas specialiātes 030002 Arodslimību ārsta nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
Visas specialiātes 030003 Arodslimību ārsta, centra vadītāja, profesora, D.hab.med. konsultācija 35,00