Uzsākts Erasmus+ programmas projekts "Seeding Life"

SeeLife_Erasmus+.jpg EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

2016. gada 21. un 22. janvārī Sofijā (Bulgārija) uzsākts jauns Erasmus+ programmas finansēts projekts "Seeding Life".

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas un Bulgārijas medicīnas speciālistu zināšanu pilnveidošanu orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā, izmantojot Barselonas Universitātes (Spānija) un Donoru un transplantācijas institūta (Spānija) izstrādāto mācību programmu.

Uzsākšanas sanāksmes laikā visiem projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar visu projekta komandu klātienē, kā arī darba grupās tika sagatavots detalizēts projekta aktivitāšu plāns. Saskaņā ar plānu Latvijā tiks veikta izpēte par medicīnas speciālistu esošajām zināšanām transplantācijas jomā, mācību programmas sagatavošana atbilstoši izpētes rezultātiem, Latvijas pārstāvju apmācība gan attālināti, gan klātienē, kā arī semināru organizēšana Latvijas slimnīcās, lai nodotu iegūtās zināšanas plašākam medicīnas speciālistu lokam visā Latvijā.

Projekta vadošais partneris ir Aktīvās ārstēšanas un neatliekamās medicīnas universitātes daudzprofilu slimnīca PIROGOV (Bulgārija). Projektu paredzēts īstenot līdz 2017. gada beigām. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas budžets šajā projektā ir 48 935 EUR, kas pilnībā tiek finansēts no ES Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai."

Seeding Life_foto.png