SKUS 2014/12M

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Transezofageālās zondes piegāde.
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies

Rezultāti

Lēmums: