SKUS 2014/11

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Pacientu aprupes pakalpojums citā stacionārā.
Iepirkuma veids:
Iepirkums par PIL 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem;
Iesniegt līdz:
Noslēdzies