Specializācijas

4. gada rezidente onkoloģijā ķīmijterapijā

Izglītība un kvalifikācija

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas biedre