PSKUS 2020/5

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Dzirdes kauliņa protēžu piegāde
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Anna Stinkeviča

  • 67069719

Iepirkuma dokumenti

Nolikums:
Tehniskā specifikācija: