PSKUS 2020/13

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Ergo Production morga ledusskapju servisa pakalpojums
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Anna Stinkeviča

  • 67069719

Iepirkuma dokumenti

Nolikums:
Tehniskā specifikācija: