PSKUS 2020/106

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Dīzeļģenerātoru piegāde un uzstādīšana (tai skaitā projektēšanas darbi)
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Zanda Brante

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Iepirkuma dokumentācija pieejama pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta, kurās tiks veikti darbi, apsekošana.
Pasūtītājs rīkos objekta apsekošanu divas reizes – 2020.gada 8.septembrī plkst. 10:00 un 2020.gada 10. septembrī plkst. 10:00. Tikšanās vieta – 2.korpuss, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga. Pretendents piesakās uz ieinteresēto pretendentu sanāksmi, nosūtot vēstuli uz elektroniskā pasta adresi: zanda.brante@stradini.lv, ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms noteiktās sanāksmes dienas. Pieprasījumā jānorāda pārstāvja persona vārds, uzvārds, amats, uzņēmuma nosaukums un vienas personas tālruņa nr. Dalību ieinteresēto piegādātāju sanāksmē Pasūtītājs fiksē ieinteresēto piegādātāju sanāksmes pārstāvju lapā.
Ja pretendents uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, tas objekta apsekošanu saskaņo ar Atklāta konkursa nolikuma 1.3.punktā norādīto kontaktpersonu, un apseko objektu ne vēlāk kā līdz 2020.gada 29.septembrim (darba dienās).
Objektu apsekošanas neveikušo pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks noraidīti un tie nepiedalīsies piedāvājuma vērtēšanas procesā.