PSKUS 2019/57

Iepirkuma detaļas

Pārtraukts
Telekomunikāciju pakalpojuma nodrošinājums
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Pārtraukts
Par nolikumu

Lāsma Vītoliņa

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Iepirkuma dokumentācija pieejama pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv.