Specializācijas

Internā medicīna

Izglītība un kvalifikācija

Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, ārsta grāds