Specializācijas

Obstruktīvas plaušu slimības;
Intersticiālas plaušu slimības;
Neatliekamā pneimonoloģija.

Izglītība un kvalifikācija

Sertificēta interniste;
Rezidente pneimonoloģijā.