2014/05M

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Medicīnisko iekārtu papīra piegāde
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies