Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)

Misija

Slimnīca ir Latvijā vadošais ārstniecības, pētniecības un izglītības centrs rūpēs par cilvēka dzīvību un sabiedrības veselību.

Vīzija

Slimnīca ir Ziemeļeiropā konkurētspējīgs, moderns un inovatīvs centrs izcilai un kvalitatīvai ārstniecībai, pētniecībai un izglītībai, atbilstoši sabiedrības vajadzībām. ārstniecības, pētniecības un izglītības centrs rūpēs par cilvēka dzīvību un sabiedrības veselību.

Stratēģija

Vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot daudzprofilu, multidisciplināru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Slimnīcas Stratēģija vērsta uz to, lai uzlabotu stacionārās veselības aprūpes pārvaldi, pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un efektīvu funkciju nodrošināšanu, resursu pārvaldību un veicinātu Slimnīcas ilgtspējīgu attīstību, konkurētspēju un nodrošinātu stabilus finanšu pamata rādītājus, pilnveidojot infrastruktūru un īstenojot iniciatīvu – jauna korpusa būvniecību.


VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģija 2017. -  2020. gadam

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. - 2021. gadam

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskā institūta stratēģija 2019. - 2020. gadam