Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)
Statuss
Aktīvs
Nosaukums
Biopsijas pistoļu adatas
Iepirkuma veids
Citi iepirkumi
Iesniegt līdz
Tehniskā specifikācija
Papildinformācija
Informējam, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Biopsijas pistoļu adatu piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2021/186 (turpmāk – iepirkums).
Ievērojot iepirkuma pašmērķi – godīgas, atklātas un brīvas konkurences apstākļos izvēlēties Pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kā arī īstenojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos nosacījumus attiecībā par pienākumu pirms iepirkuma izsludināšanas veikt saprātīgus tirgus izpētes pasākumus un sagatavot atbilstošas prasības, kas nodrošinātu Pasūtītāja vajadzību apmierināšanu, bet arī radītu iespēju iesniegt maksimāli daudz piedāvājumu, nevajadzīgi neierobežot konkurenci, Pasūtītājs vēlas izmantot Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešajā daļā norādīto, saņemot konsultācijas no piegādātājiem, par iespējami izvirzāmajām prasībām.
Lūgums iesniegt viedokli, par iespējami izvirzāmajām prasībām, kas iekļautas iepirkuma dokumentācijas projektā līdz 2021. gada 29.septembrim plkst. 10:00, nosūtot to uz e-pasta adresi: sandra.aare@stradini.lv (tālr.+371 22014846)
Nosaukums
Biopsijas pistoļu adatu piegāde
Apraksts
piegādātāju apspriede