Published on Stradiņa slimnīca (http://www.stradini.lv)

Atbildīgās personas atskaite par specialitātes rezidentu apmācības aktivitātēm iepriekšējā mēnesī.


Atskaite par pasniedzēju veikto teorētisko rezidentu apmācību


Atskaite par pasniedzēju veikto praktisko rezidentu apmācību