Published on Stradiņa slimnīca (https://stradini.lv)
Atzinīgi novērtē slimnīcas infrastruktūras attīstības plānus

Šī gada 17.novembrī notikušajā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koordinācijas un uzraudzības komitejas sēdē tika izskatīta aktuālā informācija par slimnīcas infrastruktūras attīstību un nākotnes plāniem. Komitejas saskaņoja visus slimnīcas plānotos attīstības objektus, kā arī atzinīgi novērtēja paveikto.

Pašlaik slimnīcā īstenošanas un plānošanas posmā ir vairāk kā 20 infrastruktūras attīstības projekti, kas līdz 2029.gadam paredz slimnīcā izveidot tādu infrastruktūru, kas piedāvātu pacientiem modernus un daudzveidīgus veselības aprūpes pakalpojumus. Infrastruktūras attīstības koncepcija paredz optimizēt esošo infrastruktūru, nojaucot degradētos un vēsturiski nevērtīgos korpusus, lai izbūvētu jaunus korpusus, kā arī gādīgi atjaunotu vēsturiskos korpusus pacientu un personāla vajadzībām.

Visi projekti tiek īstenoti ievērojot  labākos projektu vadības principus, akcentējot ārstniecības vajadzību ievērošanu, ātru lēmumu pieņemšanu, sadarbību, atklātību un drošību.

Aktīvā būvniecības posmā šobrīd ir 9 projekti, no tiem lielākie - A2 jaunā korpusa būvniecība, moduļu korpusa uzstādīšana. Tiek veikti vairāki darbi nodaļu telpu sakārtošanai un ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Plānošanas posmā ir jaunā B korpusa attīstība un vēsturisko korpusu II attīstības posms, kas paredz PSKUS izveidot integrētu ambulatoro pakalpojumu centru, piedāvājot pacientiem plašus paliatīvās, geriatrijas, hronisko pacientu aprūpes pakalpojumus.

Kā lielākie izaicinājumi nākotnē minami būvdarbu organizācija nepārtraucot slimnīcas funkcionalitāti un pacientu parūpi, darbu organizācija Covid-19 pandēmijas apstākļos, modernizētās infrastruktūras uzturēšana pēc darbu pabeigšanas.

Lai nodrošinātu slimnīcas attīstības projektu īstenošanas koordināciju un uzraudzību, Ministru Kabinets ir apstiprinājis konsultatīvo institūciju – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju. Komitejas priekšsēdētājs ir D.Pavļuts, komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir B. Kņigins un komitejas locekļi ir R. Ceplis, A. Ērglis, I. Riekstiņa, I. Solovjova un Ļ. Švecova.

Rādīt sākumlapā
1