Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)
Statuss
Aktīvs
Nosaukums
Anestēzijas iekārtas iegāde magnētiskajā laukā
Iepirkuma veids
Citi iepirkumi
Iesniegt līdz
Papildinformācija
Informējam, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Anestēzijas iekārtas iegāde magnētiskajā laukā” identifikācijas Nr. PSKUS 2021/183 (turpmāk – iepirkums).
Ievērojot iepirkuma pašmērķi – godīgas, atklātas un brīvas konkurences apstākļos izvēlēties Pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kā arī īstenojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos nosacījumus attiecībā par pienākumu pirms iepirkuma izsludināšanas veikt saprātīgus tirgus izpētes pasākumus un sagatavot atbilstošas prasības, kas nodrošinātu Pasūtītāja vajadzību apmierināšanu, bet arī radītu iespēju iesniegt maksimāli daudz piedāvājumu, nevajadzīgi neierobežot konkurenci, Pasūtītājs vēlas izmantot Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešajā daļā norādīto, saņemot konsultācijas no piegādātājiem, par iespējami izvirzāmajām prasībām.
Lūgums iesniegt viedokli, par iespējami izvirzāmajām prasībām, kas iekļautas iepirkuma dokumentācijas projektā līdz 2021. gada 28. septembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: anna.rubene@stradini.lv .
Ar dokumentāciju var iepazīties interneta vietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/670259
Nosaukums
Anestēzijas iekārtas iegāde magnētiskajā laukā
Apraksts
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem