Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)
Atkārtoti izsludināts atklāts konkurss par auto stāvlaukuma projekta izstrādi un būvdarbiem

Stradiņa slimnīca ir atkārtoti publicējusi sludinājumu par iepirkumu auto stāvlaukuma projekta izstrādei un būvdarbiem, ka arī esošo degradējušo ēku demontāžai.  Iepirkums ir izsludināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkums tiek realizēts A korpusa otrās kārtas projekta ietvaros. Sludinājums publicēts Slimnīcas un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapās.

 Iepirkuma mērķis ir atbilstoši Būvvaldes nosacījumiem veikt autos stāvlaukuma projektēšanu un būvdarbus. Auto stāvlaukums būs paredzēts gan darbinieku, gan apmeklētāju izmantošanai. Prognozēta līgumcena - 1 017 125,00 EUR bez PVN. Pirms iepirkuma izsludināšanas tika organizēta publiska apspriede ar piegādātajiem.

 Auto stāvlaukuma būvdarbus plānots realizēt divos posmos, pirmo posmu nododot ekspluatācijā līdz 01.12.2022., otru posmu līdz 01.12.2023. Auto stāvlaukuma projekta ietvaros plānots izbūvēt stāvlaukumu ar asfaltbetona segumu, nožogot teritoriju, veikt labiekārtošanas darbus. Jaunā auto stāvlaukuma ietvaros Stradiņa slimnīcas teritorijā tiks iekārtotas vietas arī elektroauto uzlādei.

 Visi ieinteresētie piegādātāji ar atklāta konkursa Nolikumu var iepazīties Slimnīcas mājas lapā: https://www.stradini.lv/lv/purchase, kā arī šeit: https://pvs.iub.gov.lv/show/655402

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētiem piegādātājiem obligāti  ir jāveic objekta apsekošanu.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 15.jūlijam plkst.10:00.

 

Rādīt sākumlapā
1