Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)
Informācija kardiologu pacientiem

Aicinām sirds un asinsvadu slimību pacientus, kuriem Covid-19 pandēmijas laikā ir bijusi attālināto konsultāciju ar ārstu pieredze, piedalīties Stradiņa slimnīcas Zinātniskā institūta pētījumā “Drošas attālinātās konsultācijas PSKUS – pieredze un iespējas”.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot pacientu viedokli par attālināto konsultāciju kvalitāti, to nepieciešamību, nozīmi un iespējamo formu nākotnē gan saziņā ar kardiologiem, gan ģimenes ārstiem.

Pētījuma laikā tiks ievēroti visi datu aizsardzības nosacījumi. Savāktie dati tiks apkopoti un apstrādāti anonīmā veidā, informācija tiks glabāta stingri konfidenciāli un tā nebūs publiski pieejama. Interviju ieraksti pēc atšifrēšanas rakstiski tiks iznīcināti.

Aptaujā ir iekļauti tikai 9 jautājumi, kas tiks uzdoti pa tālruni vai sazinoties kādā no interneta platformām. Saruna aizņems ne vairāk kā 30 minūšu. Ja piekrītat piedalīties, lūdzu, rakstiet: ilze.abolina@stradini.lv vai zvaniet +371 67095384 līdz šī gada XX.jūnijam.

Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu dalību un sniegto viedokli! Tikai kopā mēs uzlabosim ārstēšanas kvalitāti nākotnē.

Rādīt sākumlapā
1