Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)

Projekta vadītājs  - profesors Valdis Pīrāgs.

Galvenie izpildītāji:

Projekta pirmās darbu paketes vadītājs - Latvijas universitātes profesors Andris Jakovičš.

Projekta otrās darbu paketes vadītāja - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra asociētā profesore Renāte Ranka.

Projekta trešās darbu paketes vadītājs - PSKUS profesors Immanuels Taivans.