Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)
Starpperiodu vadības ziņojumu

Slimnīca publicē Starpperiodu vadības ziņojumu par 2020.gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Šis periods bijis izaicinājumu pilns, taču, neskatoties uz to, ir paveikts daudz.

Ziņojums atspoguļo PSKUS finanšu situāciju; Investīciju projektu izpildes progresu; Situācija veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā; informāciju par personāla politiku, par izglītības un zinātnisko darbību, par klientu apkalpošanu, kā arī par veiktajām darbībām efektivitātes uzlabošanā, par sasniegumiem un progresu.

Valde apstiprina, ka slimnīca efektīvi virzās uz apstiprinātā budžeta izpildi, maksimāli atjaunojot pakalpojumu sniegšanu pēc ārkārtas stāvokļa, ievērojot epidemioloģiskās prasības un šobrīd neprognozē būtisku ietekmi uz plānotajiem finanšu rezultātiem.

Nozīmīgs atbalsts pandēmijas laikā slimnīcas darbības nodrošināšanai bija saņemtais finansējums gatavības režīma nodrošināšanai 1 269 401.10 EUR un finansējums 3 698 365 EUR apmērā medicīnisko iekārto iegādei. Investīciju plāns īstenots 55% apmērā, jo rezultātu ietekmēja ārkārtas situācija valstī. Būtiski uzsvērt, ka jaunā magnētiskās rezonanses iekārta ļauj nodrošināt pakalpojuma pieejamības palielināšanu, dubultojot izmeklēto ambulatoro onkoloģisko pacientu skaitu, kā arī paātrina stacionāro pacientu apriti. Neatliekamās medicīnas centrā iegādāta jauna ultrasonogrāfijas iekārta, slimnīcā ir iegādāta jauna mobilā digitālā rentgena iekārta, kas nodrošina iespēju veikt rentgena izmeklējumu pie pacienta gultas, kā arī Slimnīcā ir uzsākta papildus intensīvās terapiju gultas vietu aprīkošanu, t.sk., ar iespēju visu orgānu sistēmu funkciju atbalstam.

Šajā posmā  slimnīcā kopumā ārstējās 110 459 ambulatorie pacienti un 20 049 stacionārie pacienti, tai skaitā 10 827 pacientiem tika sniegta akūta, neatliekama palīdzība, glābjot viņu dzīvības. Reanimācijā tika ārstēti 3 737 pacienti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas nodaļā veselības aprūpes pakalpojumus saņēmuši 28 881 pacients.    

Pārskata periodā slimnīcas Zinātniskais institūts ieguva pētniecības organizācijas statusu, kas slimnīcai dod iespējas piedalīties dažādu finansējuma avotu pētniecības projektu konkursos, kas arī tiek aktīvi un ar panākumiem darīts. Apstiprinātie projekti dod iespējas veikt pētījumus dažādās medicīnas zinātņu nozarēs, tādējādi sniedzot ieguldījumu ārstēšanas metožu un tehnoloģiju uzlabošanā, kā arī pacientu dzīves kvalitātes un dzīvildzes nodrošināšanā.

Ar pilnu Starpperiodu vadības ziņojumu aicinām iepazīties šeit

 

Rādīt sākumlapā
1