Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)

Instrukcija – Attālinātā piekļuve  (lietot tikai pēc saskaņošanas ar IT daļu)