Published on Stradiņa slimnīca (https://stradini.lv)

Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana

Šis ir pētījuma projekts, kas tiek īstenots uz pakalpojuma līguma pamata ar SIA „Lattelecom”. Stradiņa slimnīca projektā nodrošina medicīnas nozares pētnieku pakalpojumus.

Projekta uzdevumi:

Uzlabot ar veselības aprūpi saistītās informācijas pieejamība ģeogrāfiski attālinātās vietās.
Sekmēt iedzīvotāju informētību par savu veselības stāvokli.
Izstrādāt medicīniska rakstura datu kopas apstrādes un analīzes modeļa prototipus un pilnveidot tos.
Izstrādāt informācijas tehnoloģiju risinājumu reālā laikā datu savākšanai, apstrādei un analīzei, izmantojot unificētus un ārējās datu apstrādes sistēmas integrējamus un ar medicīnas aprūpi saistītus analīzes modeļus.
PKUS projekta komanda

Vadošais pētnieks kardioloģijā – prof. A.Ērglis

Vadošais pētnieks diabēta ārstēšanā – prof. V.Pīrāgs

Pētnieks kardioloģijā – Dr. K.Kupics

Pētnieki diabēta ārstēšanā – Dr. J.Sokolovska un R.Gaišuta

Projekta koordinatore – V.Vaivode

Projekta finansējums

Līguma summa ir 62724,06 eiro.

Projekta ilgums

Pētījuma projekts tiek īstenots no 2013.gada 2.oktobra līdz 2015.gada 30.maijam.

Projekta kontakti

Projektu vadības daļas tālrunis: 67069785