Published on Stradiņa slimnīca (https://www.stradini.lv)
Uzvārds
Lācis
Attēls
Lācis
Specializācijas
Vārstuļu protezēšana un plastika
Sirds mazspējas ķirurģiska ārstēšana (sirds transplantācija, palīgcirkulācijas sistēmu implantācija)
Torakālās aortas ķirurģija
Koronārās sirds slimības ķirurģiska ārstēšana
Izglītība un kvalifikācija
Promocijas darbs, medicīnas zinātņu doktora grāds, 1988. gads
Promocijas darbs, medicīnas zinātņu kandidāts, 1975. gads
Rīgas Medicīnas Institūts, ārsta grāds, 1964. - 1970. gads
Stažēšanās sirds ķirurģijas klīnikā Lielbritānijā (Harefield hospital), 2007. gads
Stažēšanās sirds ķirurģijas klīnikā ASV (Richmond University), 2005. gads
Stažēšanās sirds ķirurģijas klīnikā Vācijā (Deutsches Herzzentrum Berlin), 1990. gads
Stažēšanās sirds ķirurģijas klīnikā Vācijā (Cardiac Surgery center of Hannovere University), 1987. gads
Regulāri apmeklē Eiropas un pasaules kardiotorakālo ķirurgu kongresus un kursus
Dalība organizācijās
Latvijas Sirds ķirurgu asociācijas biedrs
Eiropas Kardiotorokālās ķirurģijas asociācijas biedrs
Pasaules Torakālo ķirurgu asociācijas biedrs
Eiropas Mākslas un Zinātnes akadēmijas biedrs
Rīgas Stradiņa Universitātes Absolventu asociācijas valdes loceklis
Specialitātes
Nosaukums
Romans Lācis
Apraksts
Romans Lācis