Published on Stradiņa slimnīca (https://stradini.lv)

2021. gada pārskats (pdf.)

2020. gada pārskats (pdf.)

2019. gada pārskats (.pdf)

2018. gada pārskats (pdf.)

2017. gada pārskats (.pdf)
2016. gada pārskats (.pdf)
2015. gada pārskats (.pdf)
2014. gada pārskats (.pdf)
2013. gada pārskats (.pdf)

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Skat. attiecīgajā Gada pārskatā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Iemaksas 2020. gadā (pdf)

Iemaksas 2019. gadā (pdf)

Iemaksas 2018. gadā (pdf)

Iemaksas 2017. gadā (.pdf)

Iemaksas 2016. gadā (.pdf)
Iemaksas 2015. gadā (.pdf)
Iemaksas 2014. gadā (.pdf)