Specializācijas

Fizioterapija neiroloģijā;
Fizioterapija traumatoloģijā un ortopēdijā.

Izglītība un kvalifikācija

2017. gads - Rīgas Stradiņa universitātē iegūts akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē;
2016. gads - sertificēts fizioterapeits;
2015. gads - Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācijā: fizioterapeits;
2013. gads - Kinezioloģiskā teipošana.

Dalība organizācijās

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedrs

Kontakti

Adrese
Pilsoņu iela 13, K32, 4.stāvs
Kontaktinformācija
67069791