Aktualitātes

Turpinām starptautisko sadarbību endoskopisku izmeklējumu procedūru izpētē

 

Turpinot jau vairāk nekā 15 gadus ilgo sadarbību,1. jūlijā Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca kopā ar Latvijas Universitāti un Minhenes tehniskās universitātes Medicīnas fakultātes Klinikum Rects der Isar ir uzsākusi kopprojektu „Post-ERCP Pancreatitis Prevention by Stent Insertion (PEPSI) (from research to practice)”.

Apskatīt citus jaunumus
Jaunumi - Cik maksā pakalpojumi Stradiņos?

Cik maksā pakalpojumi Stradiņos?

drukāt

 

 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS (LVL un EUR; 1.10.2013.)

 

Pacienta iemaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem latos un eiro:

Piezīme:
* Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.
** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Nr.p.k.

Veselības aprūpes pakalpojumi

Ls

EUR

1.

Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*.

1,00

1,42

2.

Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)*.

3,00

4,27

3.

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu).

5,00

7,11

4.

Par ģimenes ārsta mājas vizīti (pacientiem vecākiem par 80 gadiem un pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā).

2,00

2,85

5.

Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:

 • Slimnīcās.

9,50

13,52

 • Valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās.

5,00

7,11

 • Par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19).

5,00

 

7,11

 

6.

Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi:

- izmeklējums bez kontrastvielas;

10,00

14,23

- izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

15,00

21,34

-- par izmeklējumu;

10,00

14,23

-- par intravenozo kontrastvielu.

5,00

7,11

 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

- izmeklējums bez kontrastvielas;

20,00

28,46

- izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

25,00

35,57

-- par izmeklējumu;

20,00

28,46

-- par intravenozo kontrastvielu.

5,00

7,11

7.

Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

 • Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi;

1,00

1,42

 • Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi;
 • Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi;
 • Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi;
 • Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi;
 • Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;
 • Radionuklīdā diagnostika.

3,00

 

 

 

 

4,27

 

 

 

 

 • Endoskopiskie izmeklējumi.

5,00

7,11

 • Rentgenoloģiskie izmeklējumi:

5,00

7,11

- izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu);

2,00

2,85

- izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

7,00

9,96

- - par izmeklējumu;

2,00

2,85

- - par intravenozo kontrastvielu.

5,00

7,11

 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi:

- izmeklējums bez kontrastvielas

10,00

14,23

- izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

15,00

21,34

-- par izmeklējumu;

10,00

14,23

-- par intravenozo kontrastvielu.

5,00

7,11

 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

- izmeklējums bez kontrastvielas;

20,00

28,46

- izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

25,00

35,57

-- par izmeklējumu;

20,00

28,46

-- par intravenozo kontrastvielu.

5,00

7,11

8.

Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

3,00

4,27

9.

 

Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām (par katru no procedūrām: 1) intrauterīnā inseminācija; 2) olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai; 3) embrija pārstādīšana; 4) sēklinieku biopsija).

15,00

 

21,34

 

 

 

NOSKAIDRO VALSTS RINDU GARUMU ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒS - zvani uz

Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234!

(Tālrunis darbojas darba dienās no 8.30 līdz 17.00. Zvanot uz to, saņemsiet informāciju par prognozējamo rindu garumu.) 


No pacientu iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas:

1. Bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2. Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
3. Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
4. Tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
5. Psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
6. Pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
7. Personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK noteikumu Nr.1046 4.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
8. Personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības brigādes;
9. Personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
10. Visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus MK  noteikumu Nr.1046 5. un 37.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;
11. Visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
12. Pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
13. Orgānu donori;
14. Personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
15. Pirmās grupas invalīdi;
16. Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
17. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.  

 

Kā saņemt atbrīvojumu no pacienta iemaksas?

Lai daļēji aizsargātu pacientus, kuri ārstējas ilgstoši, noteikts, ka vienā ārstēšanās reizē slimnīcā pacientam nav jāmaksā vairāk kā 250 lati un pacienta iemaksas kopsumma kalendārā gadā nevar būt lielāka par 400 latiem.

Sasniedzot šo pacienta iemaksu summu, ko var apliecināt ar kvītīm vai čekiem, pacients saņem atbrīvojumu no tālākas pacienta iemaksas maksāšanas konkrētajā ārstēšanas reizē slimnīcā vai kalendārajā gadā. Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas veselības centros, ārstu praksēs, slimnīcās, ieskaitot arī pacienta iemaksu par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā.

Ja pacients ir sasniedzis šo pacienta iemaksu summu, tad, saglabājot visus maksājumu dokumentus (kases čekus un stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem ir norādīti visi pacienta dati (Vārds, Uzvārds un personas kods), pacients var saņemt atbrīvojumu no tālākas pacienta iemaksas maksāšanas konkrētajā ārstēšanas reizē slimnīcā vai kalendārajā gadā. Izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksas maksāšanas līdz kalendārā gada beigām var saņemt Veselības norēķinu centrā - uzziņai bezmaksas tālrunis 80001234.