Published on Stradiņa slimnīca (http://www.stradini.lv)
Informācija pacientiem, kuri paši izvēlas doties uz slimnīcu uzņemšanas nodaļām

13.jpg

 

 

Mēs novērtējam jūsu uzticēšanos mūsu speciālistiem. Mums rūp ikviena pacienta veselība un kvalitatīva aprūpe, tāpēc jūsu pašu laika taupīšanas nolūkos iesakām izvērtēt, kad patiešām nepieciešams doties uz slimnīcas Neatliekamās medicīnas centru.

Kādēļ labāk vērsties pie ģimenes ārsta, nevis doties uz slimnīcu uzņemšanas nodaļām:
1) Ģimenes ārsts jūs pazīst. Ja nevarēs jūs pieņemt nekavējoties, zinās, ko ieteikt, spēs izrakstīt e-recepti;
2) Ģimenes ārsts nepieciešamības gadījumā jūs nosūtīs uz izmeklējumiem un pie speciālistiem. Tos jūs varat veikt plānoti un sev izdevīgā laikā;
3) Pie ģimenes ārsta nonāk visa informācija, kas viņam nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Viņš jūs kā pacientu pazīst un redz atkārtoti, ja nepieciešams, veic medicīnisko novērošanu;
4) Ģimenes ārstu praksēs ir akūtās stundas;
5) Ja vēl neesat iepazinies ar savu ģimenes ārstu, to nekavējoties jāizdara – piesakiet vizīti!

Ja izlemjat doties uz slimnīcu uzņemšanas nodaļu:
1) Jāgaida vizīti pie ārsta. Atkarībā no Neatliekamās palīdzības punktā piešķirtās steidzamības pakāpes, pirmo ārsta apskati var nākties gaidīt četras stundas un ilgāk;
2) Izmeklējumus, ja tādi būs nepieciešami, nāksies gaidīt kopējā rindā – tas nozīmē, ka pacienti ar nopietnākām saslimšanām vienmēr tiks izmeklēti pirms jums, neatkarīgi no jūsu ierašanās laika;
3) Uzņemšanu dežūrārstu uzdevums ir diagnosticēt un novērst neatliekamu patoloģiju. Dežūrārsts neveic pilnu jūsu medicīnisko apsekošanu un visu iespējamo saslimšanu diagnostiku – tas jādara ģimenes ārstam, pie kura tiksiet nosūtīts. Līdz ar to loģiski ir jebkurā gadījumā medicīnisko pārbaudi sākt ar ģimenes ārstu;
4) Uzņemšanu dežūrārsti izrakstus gatavo tad, kad laiks to atļauj un nav neizmeklētu neatliekamu pacientu – tātad arī izrakstus var nākties gaidīt vairākas stundas;
5) Ja jūs atkāŗtoti apmeklēsiet slimnīcu uzņemšanas nodaļas, jūs katrreiz sastapsieties ar citu ārstu, kurš jūs redz pirmoreiz. Turpretī ģimenes ārsts jūs un jūsu medicīniskās problēmas jau pazīst.

Rādīt sākumlapā
0