Published on Stradiņa slimnīca (http://www.stradini.lv)
Uzvārds
Zvagule
Attēls
Zvagule
Specializācijas
Internā medicīna, aroda slimību diagnostika, radiācijas ietekmes uz cilvēka organismu, praktiskā radiobioloģija un adaptācijas spēju izvērtēšana pēc avārijas negadījumiem
Darba drošības un vides veselības institūta vadošās pētnieces pieredzes izmantošana darba vides un kaitīgo faktoru ietekmes izpētē un analīzē, nanodaļiņu ietekme uz nodarbināto veselību
Obligātās veselības pārbaudes nodarbinātajiem Latvijā
Izglītība un kvalifikācija
1984. gadā - absolvēts Rīgas medicīnas institūts
1999. - 2001. gads - Rīgas Medicīnas akadēmija / Rīgas Stradiņu universitāte - doktorantūra
1998. gads - stazēšanās Japānā par apstaroto ārstēšanu un novērošanu medicīnisko pasākumu organizēšana cietušajiem no radiācijas
2004. gads - Medicīnas zinātņu doktora grāds „Veselības traucējumi dinamikā Černobiļas avārijas seku likvidētājiem vēlīnā periodā pēc darba piesārņotajā vidē (1996-2001.)
Dalība organizācijās
Latvijas Ārstu biedrības biedrs
Latvijas Internistu biedrības biedrs
Latvijas Arodslimību ārstu biedrības biedrs
Biedrība „Latvijas savienība Černobiļa” biedrs
Specialitātes
Nosaukums
Tija Zvagule
Apraksts
Tija Zvagule