Published on Stradiņa slimnīca (http://www.stradini.lv)
Uzvārds
Purkalne
Attēls
Purkalne
Pakalpojuma ID
4553435
Ārsta ID
35543535
Specializācijas
Onkoloģija
Ķīmijterapija
Izglītība un kvalifikācija
Medicīnas zinātņu doktore
RSU Iekšķīgo slimību katedras asociētā profesore
LU Medicīnas fakultātes docente
Dalība organizācijās
Centrālās Eiropas Plaušu vēža Padomes un Internacionālās Zinātniskās Komitejas locekle
ESMO - ASCO Darba grupas locekle Globālā CV izstrādei onkologa-ķīmijterapeita specialitātē
Centrālās un Austrumeiropas krūts vēža ekspertu grupu locekle Amerikas Klīnisko onkologu asociācijas biedre
Eiropas Medikamentozo onkologu asociācijas (ESMO) biedre, Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes locekle
Specialitātes
Nosaukums
Purkalne
Apraksts
Purkalne