Veronika Vedeņejeva

doctor

Specializācijas

Psiholoģiski konsultatīvais darbs (individuāli, grupu);
Psiholoģiskās izpētes veikšana (kognitīvās sfēras izpēte, sociālās un emocionālās sfēras izpēte);
Krīzes intervence.

Izglītība un kvalifikācija

Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija: klīniskais psihologs;
Apliecinājums par darbu ar personām ar garīgās veselības traucējumiem;
Sertifikāts par tiesībām vadīt vecāku apmācības programmu "Bērnu emocionālā audzināšana".

Kontakti

Adrese
Pilsoņu iela 13, K32, 4.stāvs
Kontaktinformācija
67069791