Uroloģijas centrs uzsāk darbu jaunajās telpās 4.09.2017.