Sveicam RSU rezidentūras absolventus – mūsu kolēģus Stradiņos!

2. Oktobris

29. septembrī notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Tālākizglītības fakultātes rezidentu izlaidums. Šogad RSU absolvēja 97 rezidenti 34 dažādās specialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs. Īpašs prieks par 23 absolventiem, kas rezidentūras pieredzi ieguvuši Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. 

Absolventu vidū visvairāk ir internista specialitāti ieguvušo jauno ārstu – 11, kā arī pediatru (10) un ģimenes ārstu (7). 2017./ 2018. akadēmiskajā gadā studiju programmas "Rezidentūra medicīnā" pamatspecialitātēs un ar zobārstniecību saistītās apakšspecialitātēs konkurss bija vidēji 2,5 pretendenti uz vienu budžeta vietu. Vispieprasītākās specialitātes bija fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts (deviņi cilvēki uz vietu), internists (seši cilvēki uz vietu) un radiologs diagnosts (pieci cilvēki uz vietu). Plānots, ka kopumā studijas rezidentūrā šogad uzsāks 173 rezidenti, no tiem 126 studēs budžeta vietā.

Pašlaik RSU rezidentūrā jau studē 600 jaunie speciālisti. Studējošie sāk rezidentūru pēc pamatizglītības iegūšanas medicīnā, un studiju ilgums tajā ilgst no viena līdz sešiem gadiem atkarībā no izvēlētās specialitātes. Sekmīgi absolvējot rezidentūru, tiek piešķirta speciālista kvalifikācija, kas jaunajiem profesionāļiem ļauj strādāt kā patstāvīgi praktizējošiem ārstiem.