Sveicam dr. Aināru Rudzīti un dr. Andri Skridi ar promocijas darbu aizstāvēšanu

22. Maijs

Šī gada 17. maijā Latvijas Universitātē, Medicīnas, farmācijas un bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologs dr. Ainārs Rudzītis ir aizstāvējis promocijas darbu “Sirds priekškambaru starpsienas II tipa defektu un persistējošas ovālās atveres transkatetrālas slēgšanas ilgtermiņa rezultāti” un ieguvis medicīnas zinātņu doktora grādu internās medicīnas apakšnozarē.

Kā arī 21. maijā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē dr. Andris Skride izcili aizstāvēja promocijas darbu "Hemodinamisko rādītāju novērtēšana un mirstības riska faktoru identifikācija pacientiem ar pulmonālu arteriālu un hronisku trombembolisku pulmonālu hipertensiju". 
 

Sirsnīgi sveicam dr. Aināru Rudzīti un dr. Andri Skridi ar paveikto!