SKUS 2014/22M

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Trauku un galda piederumu iegāde.
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies