SANITĀRS-TRANSPORTĒTĀJS NEATLIEKAMAJĀ MEDICĪNAS CENTRĀ

Sanitārs, māsu palīgs
Neatliekamās medicīnas centrs
24h dežūras (8:00-8:00)