SANITĀRS-TRANSPORTĒTĀJS NEATLIEKAMAJĀ MEDICĪNAS CENTRĀ

Sanitārs, māsu palīgs
Neatliekamās medicīnas centrs
8:00-8:00 (24h) vai 10:00 - 22:00