PSKUS 2020/51

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Operāciju kalendāra papildu izstrādes darbi
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Diāna Belozerova

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Operāciju kalendāra papildu izstrādes darbi