OPERĀCIJU MĀSA Sirds ķirurģijas operāciju blokā

Operāciju māsa
Latvijas Kardioloģijas centrs
8h, 12h vai 24h