MEDICĪNAS MĀSA vai ĀRSTA PALĪGS NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS CENTRĀ

Māsa, ārsta palīgs
Neatliekamās medicīnas centrs
8:00-20:00 vai 10:00-22:00