MEDICĪNAS MĀSA vai ĀRSTA PALĪGS NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS CENTRĀ

Māsa, ārsta palīgs
Neatliekamās medicīnas centrs
dienas vai diennakts darbs