MEDICĪNAS MĀSA Operāciju blokā A

medicīnas māsa
Aprūpe
0,5 slodzes, darba laiks no plkst.8.00 līdz 8.00 vai no plkst.8:00 līdz 16:00