MEDICĪNAS MĀSA Invazīvās aritmoloģijas blokā

medicīnas māsa
Latvijas Kardioloģijas centrs
0,5 slodzes dienas darbs