MEDICĪNAS MĀSA ANESTEZIOLOĢIJAS NODAĻĀ (darbam Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas centrā)

MEDICĪNAS MĀSA ANESTEZIOLOĢIJAS NODAĻĀ
Darba dienas (8:00-16:00)