MEDICĪNAS MĀSA 2.Operāciju blokā (Ķirurģijas klīnikā)

MEDICĪNAS MĀSA
Ķirurģijas klīnika
gan 8h, gan 24h dežūras