MEDICĪNAS MĀSA 20. Neiroloģijas nodaļā (dienas darbs)

medicīnas māsa
Neiroķirurģijas klīnika
8:00 – 18:00