MEDICĪNAS MĀSA 20. Neiroloģijas nodaļā (dienas darbs)

medicīnas māsa
Neiroloģijas klīnika
8:00 – 18:00