MEDICĪNAS MĀSA 1.Acu mikroķirurģijas nodaļa

medicīnas māsa
Oftalmoloģijas klīnika (acu slimības)
8:00-16:00 (darba dienas)